Duże firmy
Proponowane ubezpieczenia, obejmują:
 1. CERTUM Max - Grupowe Ubezpieczenie na Życie
  • Dla Pracowników firm zatrudniających od 21 osób, ubezpieczenie ochronne w formie grupowej z możliwością rozszerzenia o część inwestycyjną, zabezpieczające Pracownika i jego najbliższych.
 2. Ubezpieczenia majątkowe
  • Dla firm i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą z ryzykiem utraty lub uszkodzenia mienia, pożaru i innych zdarzeń losowych oraz kradzieży z włamaniem i rabunkiem.
 3. Ubezpieczenia techniczne
  • Dla firm i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, awarie maszyn, uszkodzenia i utrata maszyn budowlanych, ryzyko budowy i montażu.
 4. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
  • Dla osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadania mienia, OC z tytułu wprowadzanego do obrotu produktu, OC członków zarządu.
 5. Ubezpieczenia transportowe
  • Dla osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. OC PrzewoĽnika krajowego, OC PrzewoĽnika międzynarodowego, OC Spedytora, mienie w transporcie (CARGO)
 6. Ubezpieczenia transportowe
  • Dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek w rozumieniu KSH. Roszczenia Beneficjenta gwarancji na wypadek nie wywiązania się przez Ubezpieczającego ze zobowiązań, którego gwarancja dotyczy.
Szybki kontakt
imię
Nazwisko
email
telefon
treść
Ważne informacje
Lorem ipsum primis in nibh vel risus. Sed vel lectus. Ut sagittis, ipsum dolor quam. Nulla ipsum dolor lacus, suscipit adipiscing. Cum sociis natoque penatibus et ultrices volutpat. Nullam wisi ultricies a, gravida vitae, dapibus risus ante sodales lectus blandit eu.

Agencja Ubezpieczeń - Mariusz Macegoniuk
tel. 0 697 105 159, Email: biuro@agencja-ubezpieczen.eu
REGON: 110598370, NIP: 563-177-15-25